1 oktober: Algemene Leden Vergadering


Beste EVV-leden, ouders van jeugdleden tot 16 jaar en sponsors,

Het bestuur van EVV nodigt jullie van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 oktober 2018 om 20.00 uur. Locatie: ’t Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg. Ontvangst (met koffie of thee) vanaf 19.45 uur.

Hieronder de agenda. De toelichting op de agenda en overige stukken kunnen vanaf 24 september 2018 door genodigden worden opgehaald in ’t Huiken.

Met sportieve groet,

 

Elburger Volleybalvereniging

Koos Held (Secretaris)

 

 1. Agenda
 2. Opening
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 25 september 2017
 5. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
 6. Jaarrekening, verslag penningmeester en balans seizoen 2017 – 2018
 7. Verslag Kascommissie en decharge bestuur

Pauze

 1. Vaststelling contributies
 2. Begroting seizoen 2018 – 2019
 3. Bestuursverkiezing
 4. Benoeming commissies
 5. Nieuwbouw sporthal
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Contact opnemen met de webmaster