Beleid seksuele intimidatie 


In de bestuursvergadering van 4 januari is het onderzoeksrapport “Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport” dat in opdracht van het NOC/NSF is opgesteld besproken.  

Het beleid van EVV is (samengevat) als volgt: 

  • Iedereen is gehouden aan de huisregels, waarin het met name om correct gedrag gaat. Deze regels zijn te downloaden op de site. 
  • Als bestuur hebben wij regelmatig overleg met de Stichting Jeugd & Gezin waarin wij worden geadviseerd. 
  • Van iedereen die een functie heeft waarin hij of zij in aanraking komt met kinderen vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG). 
  • Verder is het goed dat iedereen alert is en blijft en aan de bel trekt indien dat nodig is.  
  • EVV heeft een vertrouwenspersoon die in voorkomende gevallen een rol kan spelen. 

 

Vertrouwenspersoon 

Enikö Madocsai is de vertrouwenspersoon van EVV Bultman-Hartholt. Haar gegevens staan op de website. 

Contact opnemen met de webmaster