EVV helpt Roeland!


Van de site “Help Roeland STOP PPMS“:

“Roeland Rietveld heeft Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS). Dat is een vorm van MS waar in Nederland geen behandeling voor mogelijk is. Bovendien is hij alleenstaande vader van twee zoons van 12 en 14 jaar waarvan de moeder in 2013 is overleden. Voor deze jongens wil Roeland leven. Daarom wil hij naar Rusland voor een behandeling. Hier heeft hij jouw hulp hard voor nodig. Via deze pagina lees je meer over Roeland zelf en begrijp je waarom wij, zijn familie en vrienden, hem willen helpen.”

Rietveld is een zeer bekende naam binnen de Elburger Volleybal Vereniging. Roeland is namelijk de zoon van Piet Rietveld (voormalig speler en jeugdcoach), en de broer van Ilonka Rietveld en Carmen land (beide kwamen jaren lang uit als speelster voor EVV). Ook de kinderen van Ilonka hebben bij EVV gevolleybald. Daarom heeft het bestuur van EVV besloten mee te werken aan de actie Elburg helpt Roeland.

Op zaterdag 12 januari spelen onze teams een thuiswedstrijd in ’t Huiken. Hier staan dan collectebussen voor deze actie en als een ieder hier iets in doet kunnen ook wij een steentje worden bijdragen om deze noodzakelijke operatie mogelijk te maken.

Tevens hebben het bestuur en de Activiteiten Commissie besloten de opbrengst van de verloting bij Dames 1 en heren 1 in zijn geheel te schenken aan deze actie.

We willen jullie daarom extra graag uitnodigen om op 12 januari naar ’t Huiken te komen!

Contact opnemen met de webmaster